5 Periode Zaman Umat Islam Sebelum Datangnya Kiamat. Berada dinomor Apakah Sekarang ? Baca Penjelasan Berikut Ini Berdasarkan Hadits5 Periode Zaman Umat Islam Sebelum Datangnya Kiamat Berdasarkan Hadist ini merupakan materi yang harus diketahui umat islam, mengingat sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh maksiat dan huru-hara.

Alquran menggunakan nama Para Nabi untuk menyebut suatu masa dalam sejarah, misalnya:

...dimasa kerajaan Sulaiman... (QS Al Baqoroh :102)
...sesudah Musa... (QS Al Baqoroh :246)
...sesudah Nuh... (QS Isra’:17)

Karena Para Nabi adalah wakil kaum mereka pada tempat, waktu dan zaman tertentu. Jangka hidup manusia ditandai dengan nabi-nabi yang diutus dan apabila nabi terakhir telah diutus, maka itu bermakna sejarah kehidupan manusia di bumi sudah sampai pada masa terakhir.

Mengenai 5 Fase Akhir Zaman, Nabi SAW bersabda dalam hadist berikut:

Dari Nu’man bin Basyir dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit (Mulkan ’Adhan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu, masa kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyyan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam,”(H.R Ahmad).

Hadis diatas diriwayatkan Ahmad, 4/273, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 5).

Jika kita rinci, maka hadist diatas menunjukan pada 5 masa, yakni:
Masa kenabian
Masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (khulafahur rasyidin)
Masa kerajaan yang menggigit (mulkan Adlon)
Masa kerajaan diktator (mulkan jabariyyah)
Masa kembali pada Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah

Penjelasan Hadist

1. Masa kenabian
Masa ini dimulai saat Rasulullah diutus dengan membawa risalah Islam. Rasulullah membimbing dan menggajarkan islam secara langsung kepada para sahabat. Pada awal Perkembangan Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui berbagai macam cobaan dan rintangan. Pengorbanan beliau luar biasa besar namun itu merupakan titik tolak perubahan sehingga islam bisa berkembang dan diterima semua lapisan masyarakat. Bahkan sampai saat ini kita dapat merasakan manisnya islam. Hal itu tentunya tidak terlepas dari perjuangan  Rasulullah dan Para sahabatnya yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan Islam sebagai agama Tauhid yang diridhoi. Di zaman ini Islam pertama kali tegak di muka bumi dan hukum islam sepenuhnya berjalan dengan pengawasan Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam. Saat Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam wafat, maka resmilah fase ini ditutup.

Baca Juga

2. Masa kekhalifahan
Masa ini diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar RA kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khatab RA, Usman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA. Empat orang ini adalah sahabat senior yang memiliki andil yang sangat besar dalam pergerakan umat islam. Selama masa kepemimpinan mereka, kemajuan islam semakin pesat. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan nabi. Rasulullah shalla-llahu ‘alaihi wa sallam melegitimasi masa kedua ini masih dalam koridor minhajin nubuwah (metode kenabian). Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan (referensi) ummat Islam.

3. Masa Mulkan Adlon (kerajaan yang menggigit)
Kerajaan yg mengigit adalah para penguasa Islam atau raja-raja penerus Khulafaur Rasyidin yang dengan begitu gemilangnya menjaga sekaligus mengembangkan nilai-nilai yang dibawa agama Islam. Masa ini ditandai dengan adanya hanya satu pemerintahan seluruh umat Islam sedunia tunduk dan patuh pada satu kerajaan ini.

Yang paling awal adalah Dinasti Umaiyah, kedua Dinasti Abasiyah dan ketiga Dinasti turki Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Fase Mulkan ‘Adhan ini berjalan selama 13 abad. Bayangkan, Islam bersinar dengan penuh keemasan selamat 1300 tahun! Di masa yang panjang itu ilmuwan-ilmuwan muslim mengembangkan banyak penemuan, sebut saja bidang kedokteran, astronomi, bangunan beserta jembatan, ilmu matematika.

4. Masa Mulkan Jabariyyah (Pemimpin Diktator)
Fase ini terjadi saat kaum muslimin tidak memiliki pusat kepemimpinan. Umat islam dalam kebingungan yang mudah terbawa arus dan tidak memiliki kekuatan, sangat mirip seperti buih, selalu mengikuti arus dan ringkih. Kondisi umat islam sangat memperihatinkan, mereka terbagi-bagi menjadi banyak kelompok (negara) dan masing masing mereka tidak peduli dengan urusan umat. Padahal fase ini jumlah kaum muslimin sangat banyak, namun sayang keberadaanya hanya dilihat dari kuantitas tanpa kualitas yang berarti.

Sadarkah anda, kapankah Masa Mulkan Jabariyyah ini?

Masa itu adalah sekarng ini, dimana hari ini kita hidup. Oleh sebab itu fase-fase akhir zaman ini penting diketahui agar kita menyadari di kurun mana kita ini sedang berada. Ternyata kita berada pada titik nadir kelemahan ummat ini.

Sekarang ini telah muncul huru-hara, maksiat merajalela, zina menjadi hal yang lazim, minuman khamer, nyanyian-nyanyian, alat musik, gempa bumi dan semua tanda-tanda kecil kiamat bermunculan hari demi hari. Hingga puncaknya munculah tanda-tanda kiamat besar, seperti Dajjal, Nabi Isa ‘Alaihis Salam, Ya’juj Ma’juj.

Di masa inilah Iblis memanfaatkan peluang untuk merekrut sebanyak mungkin pengikut-pengikutnya, karena di masa ini akan muncul fitnah paling besar dalam sejarah manusia, yakni Fitnah Dajjal. Dan setelah fase ke empat ini akan datang fase ke lima yaitu masa kembali pada Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah. Di masa kelima iblis tidak mungkin bisa maksimal menyesatkan manusia, karena pada saat itu islam berkuasa.

5. Masa kembali pada Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah
Inilah masa yang umat islam rindukan, yakni saat khalifah tegak dimuka bumi untuk kedua kalinya. Dunia akan kembali diperintah mengikuti cara nabi berasaskan syariat Islam. Kehidupan di masa ini akan benar-benar aman. Rasa aman ini digambarkan rasulullah; seorang wanita melakukan perjalan haji dari hadramaut ke mekkah dengan berjalan kaki pulang pergi tanpa ada yang mengangguan dan seekor singa bisa bermain-main dengan anak kecil tanpa menerkam.

Wallahu A’lam
Wahai saudaraku, tentu ini bukanlah masa yang mudah. Namun teruslah beramal dan berdoalah kepada Allah SWT agar kita diselamatkan dari fitnah demi fitnah yang akan muncul dihadapan mata.


Semoga Allah menyelamatkan kita dari beratnya fitnah akhir zaman dan semoga kita bisa menjadi bagian dalam kebangkitan islam yang kedua. Aamiin.

Subscribe to receive free email updates: